Starši imajo možnost sodelovanja pri različnih dejavnostih v vrtcu: sestanki za starše z aktualno tematiko v oddelku, nastopi, prireditve, razna srečanja v oddelku, srečanja za pripravo na vključitev otroka v vrtec, šola za starše. Datumi dejavnosti bodo objavljeni sproti, na oglasnih deskah v vrtcu.

Srečanja otrok in staršev iz vrtca ZGNL so namenjena tematskim pogovorom oz. delavnicam ter druženju staršev, strokovnih delavcev in otrok v obliki ustvarjalnih, gibalnih in igralnih delavnic.

Na skupinah staršev za medsebojno pomoč (za gluhe in naglušne otroke) si starši ob vodenju svetovalne službe medsebojno pomagajo ter izmenjajo izkušnje, konkretna vprašanja oz. dileme ob razvoju in vzgoji otrok.

Datumi dejavnosti bodo objavljeni sproti, z osebnimi vabili ali/in na oglasnih deskah v vrtcu.