• pričakujemo, da se bodo starši zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj in da bodo sodelovali z delavci vrtca,
  • da bodo vrtcu posredovali podatke o dosegljivosti v primeru nujnih sporočil (naslov, telefonska številka v službi in doma),
  • da bodo pred vstopom v vrtec opravili z otrokom zdravniški pregled in prinesli potrdilo o pregledu. Prav tako morajo vzgojiteljico opozoriti na morebitne zdravstvene posebnosti otroka in v vrtec pripeljati le zdravega otroka. Če otrok potrebuje dietno prehrano, prinesejo starši pisna zdravniška navodila.
  • otroka praviloma pripeljejo in odpeljejo iz vrtca starši, druge polnoletne osebe pa samo s pisnim pooblastilom staršev,
  • otroci naj ne prinašajo v vrtec dragocenih predmetov in predmetov, ki bi lahko ogrozili zdravje ali varnost otrok (npr.: frnikule, verižice, hitro pokvarljiva živila ipd.),
  • starši morajo redno izpolnjevati svoje finančne obveznosti do vrtca,
  • otroka starši pisno izpišejo iz vrtca vsaj 15 dni pred dejanskim izstopom.