Kako vpisati otroka v vrtec   

Sprejem otrok v vrtec poteka skozi vse leto. Za sprejem otroka s posebnimi potrebami je potreben zapisnik multidisciplinarnega tima.

Otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v naš vrtec, so gluhi in naglušni ter otroci z govorno jezikovnimi motnjami.