So del kurikula oziroma njegove izvedbene oblike s poudarki na različnih področjih:

 • praznovanje rojstnih dni,
 • praznovanje letnih časov,
 • veseli december,
 • pustovanje,
 • obiski kulturnih prireditev, lutkovnih predstav, muzejev, gledališč, ogledi razstav,
 • srečanja s starši na delavnicah in ob začetku poletja,
 • izmenjava obiskov med našim vrtcem in vrtci iz bližnjega okolja,
 • izleti v bližnjo in daljno okolico,
 • izvajanje športnega programa Mali sonček,
 • gibalna vzgoja in športne dejavnosti,
 • pravljične urice, knjižna vzgoja,
 • rolanje, vožnja s skirojem, igre z žogo, sankanje, drsanje,
 • glasbene in likovne delavnice.

Starši krijejo stroške za material, vstopnino in vozovnice.

Obogatitvena dejavnost Mentorji
Joga za otroke Lidija Kornhauzer Robič, Jasna Kovačič Pirc
Likovne delavnice Irena Klemenc, Daša Kurnik
Glasbene urice Mateja Krenker