Spodaj navajamo nekaj osnovnih informacij glede prehrane na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana:

 1. ODJAVA PREHRANE

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni otroci v oskrbi, lahko odjavijo prehrano:

 • preko SMS sporočila na telefonsko številko: 051 679 777,
 • preko elektronske pošte: odjava.prehrane@zgnl.si

Prehrana je pravočasno odjavljena (tudi v primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin), če jo odjavite na prvi dan odsotnosti otroka, in sicer do 8.00.

Pri odjavi se sporočijo naslednji podatki:

 • ime in priimek otroka;
 • ime skupine, v kateri je otrok;
 • dnevi odjave obrokov (npr. 1. 9.-3. 9. 2016);
 • podatek, ali ima otrok dietno prehrano.
 1. PREHRANSKE POSEBNOSTI

Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana pripravljamo prehrano v skladu z veljavno zakonodajo, prehranskimi smernicami ter načeli zdrave prehrane in telesne dejavnosti. Na zavodu deluje tudi prehranska skupina, ki med drugim usklajuje interese znotraj skupine v skladu z načeli zdrave prehrane. Skupina skrbi za dobro povezavo s starši, saj je vključitev, izobraževanje in podpora staršev ključna za uspešno izvajanje vrtčevske in šolske prehrane.

Dietno prehrano pripravljamo izključno otrokom, katerih starši prinesete ZDRAVNIŠKO POTRDILO otrokovega osebnega zdravnika ali specialista z navedbo dietne prehrane.

Na podlagi zdravniškega potrdila pripravimo seznam dovoljenih in prepovedanih živil.

Vse v zvezi z dietno prehrano za otroka, uredite vsaj 14 dni pred vstopom otroka v vrtec oz. vsaj 14 dni prej, predno želite, da vaš otrok dobi prilagojeno prehrano. V nasprotnem primeru dietne prehrane ne moremo zagotoviti. V primeru strogih izločitvenih diet je nujno tudi osebno srečanje z organizatorico šolske prehrane in vodjo kuhinje. Starši ste dolžni vsako spremembo diete sproti javljati organizatorici šolske prehrane.

Za vsako šolsko leto je potrebno dostaviti novo zdravniško potrdilo.

Dolžnosti staršev:

Starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali specialista;

 • za vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo;
 • pisno javljati spremembe v izvajanju diete organizatorici šolske prehrane;
 • dosledno sporočati odsotnost otroka, ki ima dietno prehrano;
 •  preklic diete pisno sporočiti organizatorici šolske prehrane

Ravnatelj OŠ in vrtca: Matjaž Jeruc