Ime in priimek Delovno mesto Oddelek
Irena Klemenc pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok Levčki
Lidija Kornhauzer Robič vzgojiteljica v razvojnem oddelku vrtca Žabice
Jasna Kovačič Pirc vzgojiteljica v razvojnem oddelku vrtca Metulji
Vida Krajnc vzgojiteljica v razvojnem oddelku vrtca Levčki
Mateja Krenker vzgojiteljica v razvojnem oddelku vrtca Sovice
Polona Kure pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok Sovice
Daša Kurnik pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok Metulji
Mateja Hajnšek pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok Žabice
Ana Tomažin Košorok vzgojiteljica v razvojnem oddelku vrtca Sovice